Regulamin

Regulamin salonu Mandala

1.  Wizyta w naszym Salonie bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje możliwości skorzystania z naszych usług.

2.  Ze względu na możliwość skontaktowania się z klientami w nagłych przypadkach, niezależnych od nas, takich jak np.: opóźnienia, awarie itp., osoby dzwoniące z numerów prywatnych proszone są o potwierdzenie swojej wizyty poprzez wiadomość SMS. 

3.  Zabrania się filmowania, fotografowania i udostępniania wizerunku naszego salonu bez uzyskania zgody osób upoważnionych.

4.  Zabrania się dotykania masażystek, proponowania innych usług, od tych które znajdują się w ofercie salonu.

5.  Pracownicy salonu mają prawo odmówić masażu w przypadku:

  • poważnych schorzeń Klienta/Klientki,
  • bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • braku pełnoletniości,
  • chorób zakaźnych i chorób skórnych,
  • gdy osoba nie zadba o własną higienę.

6.  Masażystka ma prawo poprosić o opuszczenie naszego lokalu w przypadku gdy osoba jest agresywna, proponuje usługi seksualne lub wbrew naszym zasadom dotyka w niedozwolony sposób osobę wykonującą masaż.

7.  Dopuszczalne spóźnieniem osoby umówionej to 15 min, po tym czasie bez uprzedzenia naszego salonu o spóźnieniu wizyta zostanie odwołana.

8.  Osoby, które umówiły się na sesje masażu i nie dotarły bez uprzedzenia, nie będą w przyszłości obsługiwane przez nasz salon.

9.  Salon Mandala nie jest miejscem gdzie są wykonywane masaże erotyczne.